Riselda Sejdiu

ART, SCIENCE & CHOREOGRAPHY

Dr.Riselda Sejdiu  e lindur dhe e rritur në Tiranë. 

Në vitet 1995–2003 ka kryer shkollën Artistike Koreografike. Në vitet 2003–2007 ka kryer Akademinë e Arteve, dega koreografi.

“Bëni atë çfarë ndieni brenda jush, ndihuni të lirë, ecni
përpara dhe bëhuni artistë!"

Yogaland

Nga: Riselda Sejdiu

$ 8.00

Back Cover

Riselda's Books

info@riseldasbooks.com